BAECH CLUB

BAECH CLUB
  • Dự án : BEACH CLUB
  • Địa điểm : Bình Châu Xuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Chủ đầu tư : NovaWorld Hồ Tràm
  • Đơn vị thi công : AZ DECOR
  • Hạng mục : Fitout
  • Diện tích : 400m2
  • Tiến độ : 60 ngày
  • Ngày bàn giao : 2022