CN ROOM

CN ROOM
  • Dự án : CN ROOM
  • Địa điểm : 52 Lệ Quyên, Quận 8, Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Ms Nhi
  • Đơn vị Thiết kế - Thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 90m2
  • Tiến độ : 50 ngày
  • Ngày bàn giao : 2022