KHU BIỆT THỰ ĐIỆN GIÓ

KHU BIỆT THỰ ĐIỆN GIÓ
  • Dự án : KHU BIỆT THỰ ĐIỆN GIÓ
  • Địa điểm : Thạnh Phú, Bến Tre
  • Chủ đầu tư : Mr Văn
  • Đơn vị Thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 250 m2 / 1 căn
  • Tiến độ : 120 ngày
  • Ngày bàn giao : 2020