MILLENNIUM APARTMENT

MILLENNIUM APARTMENT
  • Dự án :  MILLENNIUM APARTMENT
  • Địa điểm : 136 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4, Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Ms Pollynne
  • Đơn vị thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 82 m2
  • Tiến độ : 70 ngày 
  • Ngày bàn giao : 2019