SAIGON SOUTH RESIDENCE

SAIGON SOUTH RESIDENCE
  • Dự án : SAIGON SOUTH RESIDENCE 
  • Địa điểm : 43 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Cô Hằng
  • Đơn vị Thiết kế - Thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 80m2
  • Tiến độ : 60 ngày
  • Ngày bàn giao : 2020