THAO DIEN PEARL

THAO DIEN PEARL
  • Dự án : THAO DIEN PEARL
  • Địa điểm : 12 Quốc Hương, Thảo Điền , Quận 2, Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Mr David Klein
  • Đơn vị Thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 350 m2
  • Tiến độ : 90 ngày
  • Ngày bàn giao : 2020