VINHOME GRAND PARK

VINHOME GRAND PARK
  • Dự án : VINHOME GRAND PARK
  • Địa điểm : 98C Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Cô Tâm
  • Đơn vị thi công : AZ DEOCR
  • Diện tích : 90 m2
  • Tiến độ : 60 ngày
  • Ngày bàn giao : 2020