KHU VĂN PHÒNG - NHÀ Ở

KHU VĂN PHÒNG - NHÀ Ở
  • Dự án : KHU VĂN PHÒNG - NHÀ Ở
  • Chủ đầu tư : Mr. Hoàng Tuyên
  • Địa điểm: 19A Đường Số 43, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM