THÔNG ĐỎ HOTEL

THÔNG ĐỎ HOTEL
  • Dự án : THÔNG ĐỎ HOTEL
  • Chủ đầu tư : Mr Đỗ Minh Sơn
  • Địa điểm : Măng Đen, Kon Plong KonTum
  • Hạng mục : Hoàn thiện xây dựng
  • Đơn vị thiết kế  : Cty Anphu Architecture
  • Đơn vị thi công : Cty Az decor
  • Fanpage : www.facebook.com/AZDECOROnline
  • Hoàn thiện bàn giao : 6 Tháng