THAO DIEN PEARL

THAO DIEN PEARL
  • Dự án : THAO DIEN PEARL
  • Chủ đầu tư : Mr David Klein
  • Địa chỉ : 12 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP HCM