ĐIỆN MÁY VINPRO

ĐIỆN MÁY VINPRO
  • Dự án : ĐIỆN MÁY VINPRO 
  • Địa điểm : TP HCM, Cần Thơ, Bình Dương
  • Chủ đầu tư : Tập đoàn Vingroup
  • Đơn vị thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 700 m2 / 1 shop
  • Tiến độ : 20 ngày
  • Ngày bàn giao : 2019