PHARMACITY

PHARMACITY
  • Dự án : PHARMACITY
  • Địa điểm : Tp HCM, Long An, Cần thơ
  • Chủ đầu tư : Pharmacity
  • Đơn vị Thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 80 - 350 m2
  • Tiến độ : 20 ngày
  • Ngày bàn giao : 2021