BRAND K - HÀN QUỐC

BRAND K - HÀN QUỐC
  • Dự án : BRAND K - HÀN QUỐC
  • Địa điểm : F1.F2.F3.F4 Tầng 2 Bitexco Quận 1, Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Hàn Quốc
  • Đơn vị Thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 300 m2
  • Tiến độ : 30 ngày
  • Ngày bàn giao : 2022