DONG HWA OFFICE

DONG HWA OFFICE
  • Dự án : DONG HWA OFFICE
  • Địa điểm : Shop 21 M6 Midtown Phú Mỹ Hưng Quận 7 Tp HCM
  • Chủ đầu tư : CTY DONG HWA
  • Đơn vị Thiết kế - Thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 120m2
  • Tiến độ : 40 ngày
  • Ngày bàn giao : 2021