THE MINH OFFICE VILLA

THE MINH OFFICE VILLA
  • Dự án : THE MINH OFFICE VILLA
  • Địa điểm : 132 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TP HCM