TRESOR APARTMENT

TRESOR APARTMENT
  • Dự án : TRESOR APARTMENT
  • Chủ đầu tư : Ms Pollynne
  • Đơn vị thiết kế : StudioDuo / thestudioduo.com
  • Đơn vị thi công : azdecor
  • Địa điểm : 39 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP HCM