MEDIC TAN HUNG

MEDIC TAN HUNG
  • Dự án : MEDIC TAN HUNG
  • Địa điểm : 88 Ngô Quyền, Quận 5, Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Bác sĩ Nguyễn Hữu Vị
  • Đơn vị thiết kế - Thi công : AZ DECOR
  • Diện tích : 350 m2
  • Tiến độ : 60 ngày
  • Ngày bàn giao : 2021