Project
THAO DIEN PEARL THAO DIEN PEARL
THE MINH OFFICE VILLA EN THE MINH OFFICE VILLA EN
AMIANNA RESORT AMIANNA RESORT
HOUSE FOR RENT HOUSE FOR RENT
TRESOR APARTMENT TRESOR APARTMENT
COFFEE HOUSE COFFEE HOUSE
MILLENNIUM APARTMENT MILLENNIUM APARTMENT
SHOP VINPRO SHOP VINPRO
SPA SG REJUVENATION CENTER SPA SG REJUVENATION CENTER
SHOP MARC SC VIVOCITY SHOP MARC SC VIVOCITY
SAIGON SOUTH RESIDENCE SAIGON SOUTH RESIDENCE
MIDTOWN MIDTOWN
LAI XE THE GIOI OFFICE LAI XE THE GIOI OFFICE
HADO CENTROSA HADO CENTROSA
Construction process
 • B1. Giới thiệu profile
 • B2. Giải thích quy trình làm việc
 • B3. Thu thập thông tin - nhu cầu của khách hàng
 • B1. Ký hợp đồng thiết kế
 • B2. Thực hiện hồ sơ Pre-concept Design (bố trí và ý tưởng sơ bộ)
 • B3. Thược hiện hồ sơ Concept Design (3D visual các mặt tiền/ khu vực thiết kế quan trọng)
 • B1. Triển khia hồ sơ Design Documentation (bản vẽ chi tiết phục vụ cho thi công)
 • B2. Giám sát quyền tác giả thiết kế trong suốt giai đoạn thi công
 • B1. Bóc khối lượng công việc theo khối lượng thiết kế
 • B2. Ký hợp đồng thi công
 • B3. Lên kế hoạch và tiến độ thi công
 • B4. Tiến hành thi công theo như kế hoạch và tiến độ đề ra
 • B5. Nghiệm thu và bàn giao