MILLENNIUM APARTMENT

MILLENNIUM APARTMENT
  • Dự án : MILLENNIUM APARTMENT
  • Chủ đầu tư : Ms Pollynne
  • Địa điểm : 136 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4, Hồ Chí Minh